MBT 9110, Pretvarači temperature

Pretvarač temperature MBT 9110 koristiti se za pretvorbu Ohm signala Pt 100 elementa ili mV signala termopara u 4 do 20 mA signal. MBT 9110 moguće je koristiti sa svim vrstama MBT osjetnika, s Pt 100 elementom ili termoparom.
Pretvarači MBT 9110 standardno se isporučuju u kućištu, ali mogu biti i ugrađeni u neki temperaturni osjetnik .
Pretvarač je dostupan u standardnom ili galvanski izoliranom obliku, s ili bez EEx certifikata.

  • 2, 3 ili 4-žilni univerzalni pretvarač za primjenu u industriji i pomorstvu
  • Ulazni signal Pt 100 elementa ili termopara
  • 4 – 20 mA standardni izlazni signal – s ili bez galvanske izolacije
  • Dostupno s EEX ia IIC T4 / T6 certifikatima
  • Za ugradnju u DIN B spojnu glavu ili zasebno kućište
  • Dostupno s certifikatima svih relevantnih brodskih registara
Raspon temperature:
-200 – 850°C
-180 – 1372°C
Raspon temperature:
Raspon temp. pretv.:
Tip osjetnika:
Pretvarač:
Zaštita kućišta: