MBT 5722, Temperaturni osjetnici za sternovu cijev

Dizajniran posebno za praćenje temperature ležajeva u krmenoj cijevi:
-fleksibilna cijev (radijus savijanja do 2 promjera cijevi)
-pomični fiting
-robusna konstrukcija otporna na udarce i vibracije prema IEC 68-2-6.

  • Tip MBT 5722 s Pt100 elementom otpornim na temperature medija do 400°C
  • Kratko vrijeme odziva
  • Dostupno s certifikatima svih relevantnih brodskih registara
Tip osjetnika:
1 x Pt 100
2 x Pt 100
Tip osjetnika:
Uronska dubina: