MBT 3560, Temperaturni osjetnici s ugrađenim pretvaračem i fiksnim elementom osjetnika

MBT 3560 je temperaturni osjetnik namijenjen za uporabu u teškim industrijskim okruženjima koja zahtijevaju primjenu pouzdanih, robusnih i preciznih dijelova opreme. Dostupni su sa širokim spektrom procesnih i električnih priključaka. Mogućnost isporuke s 33 mm dugim produžetkom što omogućava mjerenje temperatura do 200°C bez opasnosti po oštećivanje ugrađenih elektroničkih sklopova.

  • Ultra kompaktan dizajn
  • Kućište od nehrđajućeg čelika otporno na kiseline (AISI 316L)
  • Raspon temperatura:  -50 °C – +200°C
  • Tip senzora: Pt 1000
  • Izlazni signali: 4 – 20 mA ili ratiometrijski
  • Promjer čahure:  8 mm
  • Duljine osjetnika: 50 mm – 250 mm
  • Nema mogućnosti zamjene samog osjetnika unutar čahure
Izlazni signal:
0.5 – 4.5 V
4 – 20 mA
Raspon temp. pretvarača:
Izlazni signal:
Procesni priključak:
Uronska dubina:
Produžetak: