proizvodi / tlačne sklopke, diferencijalne
Raspon diferencijalnih tlačnih sklopki uključuje komponente za opće industrijske namjene kao i specijalizirane sklopke za zahtjevnije aplikacije.