proizvodi / temperaturne sklopke
Raspon temperaturnih sklopki uključuje komponente za opće industrijske namjene kao i specijalizirane sklopke za zahtjevnije aplikacije.