proizvodi / FQS prekidač protoka
FQS prekidač protoka

FQS prekidači protoka

FQS koristimo kao prekidač protoka tekućina kao što su voda, glikol ili bilo koja druga nekorozivna tekućina u aplikacijama s rashladnicima vode, toplinskim crpkama, kotlovima, industrijskim aplikacijama…
Postoji jedan model za priključke cijevi od 1-6“.
Ovisno o protoku i promjeru cijevi određuju se dimenzije pera (1, 2 ili 3).