EV260B, 2/2-smjerni proporcionalni el.mag. ventili sa servoupravljanjem

EV260B je program proporcionalnih (modulacijskih) 2-smjernih elektromagnetskih ventila sa servoupravljanjem i priključcima od 1/4″ do 3/4″.
Bezstupanjskom regulacijom struje svitka armaturu je moguće smjestiti u bilo koji položaj u armaturnoj cijevi, postavljajući ventil u bilo koji položaj između potpuno zatvorenog i potpuno otvorenog.
Ventil je potpuno otvoren kada struja svitka dosegne maksimalnu vrijednost.

  • Proporcionalni (modulacijski)
  • Za bezstupanjsku regulaciju protoka
  • 2-smjerni
  • Servoupravljanje
  • DN 6 – DN 20
  • Kratko vrijeme reagiranja
  • Linearne karakteristike u cijelom rasponu regulacije
  • Zatvaranje kod ispada iz mreže (sigurno zaustavljanje)
  • IP 67 kućište svitka
  • 24 V DC napajanje
Funkcija: NC
Membrana: PTFE
Materijal kućišta: mjed
Diferencijalni tlak: 0,5 – 10 bar
Membrana
PTFE
Priključak:
Kv vrijednost: