BCP, Tlačna sklopka/ograničivač tlaka

BCP je serija tlačnih sklopki namijenjenih za regulaciju tlaka pare i vrelovodnih kotlova. BCP sadrži jednopolni preklopivi mikroprekidač čiji kontaktni položaj ovisi o tlaku na procesnom priključku i podešenoj vrijednosti regulacije. Za postrojenja, u kojima je naglasak na sigurnosti, preporuka je korištenje “fail-safe” funkcije.

  • Dostupni kao graničnici visokog i niskog tlaka i kao regulatori tlaka
  • Široki raspon radnih tlakova: od niskotlačnog BCP1 do visoko tlačnog BCP7
  • Sustav s duplim mijehom omogućava pravovremeno isključenje u slučaju kvara – “fail-safe” funkcija
  • DIN utičnica montirana na vrhu sklopke za jednostavnu montažu elektrio instalacija
  • Jednopolna preklopna sklopka (SPDT), prekidač + alarm
  • Izravna montaža na sustav pod tlakom ili montaža na zid pomoću nosača
  • Na raspolaganju verzije s automatskim i ručnim resetom
  • Vijak za podešavanje na vrhu kućišta
  • Ručno resetiranje za ograničivače tlaka moguće samo uz pomoć alata
  • Verzija s pozlaćenim kontaktima za elektroničke uređaje
Reset:
auto
min
max
Raspon podešenja:
Diferencijal:
Reset:
Tip: