AVTA, Termostatski ventil s osjetnikom temperature

AVTA, Termostatski ventil s osjetnikom temperature

AVTA termostatski ventili su ventili bez pomoćne energije. Koriste se najčešće u sustavima hlađenja.

  • Otporan na nečistoće
  • Tlačno neovisan
  • Bez pomoćne energije
  • Ventil se otvara s porastom temperature osjetnika
  • Diferencijalni tlak: 0-10 bar
  • Maksimalni radni tlak: 16 bar
  • Maksimalni ispitni tlak: 25 bar
  • Maksimalni tlak na osjetniku: 25 bar
  • Dostupne varijante od nerđajućeg čelika
Tip punjenja:
univerzalno
adsorpcijski
mass
Tip:
Raspon temperature:
Materijal kućišta:
Tip punjenja:
Duljina kapil. cijevi: