FQS prekidač protoka

03A0G67A

Kompaktna ultrazvučna mjerila toplinske energije su dizajnirana za mjerenje utroška toplinske energije u aplikacijama:
– Grijanja
– Hlađenja
– Grijanja i hlađenja
Mjerila posjeduju MID odobrenje u klasi 2 i 3, te PTB K 7.2 za hlađenje. Dostupna na skladištu u Zagrebu.

karakteristika

vrijednost

Tip SONOMETER 1100
Naziv proizvođača DANFOSS
Primjena Grijanje
Nominalni protok 1,5 m3/h
Ukupna duljina 110 mm
DN 15 mm
PN 16 bar
Tip priključka Navojni
Dimenzije priključka G 3/4
Duljina kabela između računske jedinice i protokomjera 1,5 m
Ugradnja Vod niže temperature
Napajanje Litijum baterija 3,6V DC (A-ćelija)
Komunikacijski modul (slot 1) M-Bus modul
Komunikacijski modul (slot 2) Nema
Tip komunikacije Bez integriranog radio modula
Jedinica za mjerenje toplinske energije kWh (bez decimalnih mjesta)
Temperaturni osjetnici (par) Pt 500/f 5,2 mm/ 2m duljina kabela/ MID i 22.77/08.04
Ugradnja temperaturnih osjetnika Direktna ugradnja osjetnika (qp 0,6 – qp 2,5)
Težina 0,76 kg